Açılışa özel tüm ilanlar ücretsiz !
Giriş
Ara
İlan Ver
Vitrin
Hesabım

Kullanım Koşulları

İşbu kullanım koşulları Kartaltepe Mahallesi Bahadır Sokak. No:6/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“HemenDeğiştir” olarak anılacaktır) tarafından HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu “portal”ın kullanımına ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hemen değiştir web sitesini ziyaret etmek, Hemen Değiştir mobil uygulamalarını kullanmak veya üyelik oluşturmak suretiyle bu kullanım koşullarını kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Hemen Değiştir’in dilediği zaman bu kullanım koşullarında değişiklik yapabileceğini ve bu değişikliklerin web sitesi/mobil uygulamada yayınlanmakla yürürlüğe gireceğini kayıtsız şartsız kabul etmiş bulunursunuz. Eğer buna rızanız yoksa kullanımı derhal durdurunuz.

Kullanım koşullarında yer alan bazı teknik terimlerin anlamı aşağıdaki gibidir:

Portal Hemen Değiştir’in hizmetlerini sunduğu www.hemendegistir.com isimli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
Kullanıcı Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Bireysel Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden mesleki veya ticari amaç gütmeksizin yararlanan kullanıcı. Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Kurumsal Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden gösterdiği ticari faaliyet dahilinde yararlanan kullanıcı. Kurumsal üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Üyelik Hesabı Üyelerin portalda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, gerekli konularda Hemen Değiştir’e talepte bulunduğu elektronik sayfalar bütünü.
Mağaza Kurumsal üyenin ilanlarının sergilendiği elektronik sayfa.
Mağaza Kullanıcısı Kurumsal üye tarafından işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak mağazada işlem yapmak için yetkilendirilen gerçek kişilerdir.
İçerik Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeler.
Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir portaldaki hiçbir ilanla ilişkilendirilerek üretici, ithalatçı, tedarikçi olarak vasıflandırılamaz. Hemen Değiştir 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Hemen Değiştir’in, Hemen Değiştir’in çalışan ve yöneticilerin portalda sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcının şahsına aittir. Hemen Değiştir ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portaldaki içeriklerle ve portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Hemen Değiştir, portalda yer alan ilanların doğruluğu, gerçekliği, güvenliği, hukuka uygunluğu konusunda garantör değildir. Kullanıcılar ilanların doğruluğundan, gerçekliğinden, güvenliğinden ve hukuka uygunluğundan Hemen Değiştir’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir kullanıcıların ilanlarının diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlayan teknolojik altyapıyı tesis edip işletmektedir. Hemen Değiştir, portaldaki hizmetleri, Hemen Değiştir sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. Belirtilen bu altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Hemen Değiştir, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. Hemen Değiştir bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmemesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portal üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte Hemen Değiştir bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan Hemen Değiştir’in hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Hemen Değiştir, ilanların portalda yayınlanırken listelenmesine yönelik ek hizmetler sunabilir. Bu ek hizmetlere ilişkin detaylı bilgi, hizmet gündeme geldikçe portalda yayınlanıp kullanıcıların istifadesine sunulacaktır. Bunun yanında ilanlara ilişkin raporlama hizmetleri de geliştirip kullanıcılara sunabilir. Hemen Değiştir bu hizmetlerde dilediği zaman yenilik ve değişiklik yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portalı kullanması veya yanlış kullanması sonucunda Hemen Değiştir’i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; portalda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar; vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda kullanıcı veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Hemen Değiştir kişisel verileri işlemekte ve sitede çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için:Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası , Çerez Politikası

Hemen Değiştir mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, kullanıcılarının kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak gerekli açıklamaları yapabilir. Kullanıcılar böylesi bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar portalda işlem yaparken hukuka uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcılar hukuka aykırı her türlü davranışından şahsen sorumludur. Kullanıcı, hukuka aykırı davranışlarından doğan/doğabilecek hiçbir sonuçtan Hemen Değiştir’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Hemen Değiştir sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, portala ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya portala orantısız yük bindirmesi; portalın kaynak kodlarına veya Hemen Değiştir sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Hemen Değiştir sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden kullanıcılar Hemen Değiştir’in doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalda yer alan her unsur Hemen Değiştir’e aittir ve/veya Hemen Değiştir’e lisanslanmıştır. Bu unsurlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında korunmaktadır. Hemen Değiştir tarafından açıkça izin verilen uygulamalar dışında kurumsal üye bu kapsamda korunan unsurları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Kullanıcılar portal dahilinde elde ettiği bilgileri, portalda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar portal dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı Hemen Değiştir’in bir zarara uğraması durumunda Hemen Değiştir kullanıcıya rücu hakkını haizdir ve kullanıcı bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı portalda yayınlanan ilanlar nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde Hemen Değiştir’in bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve kullanıcılar Hemen Değiştir’i olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

hemendegistir.com

Fırsatlardan haberdar olmak için Sosyal Medyadan Bizi Takip edin...