Açılışa özel tüm ilanlar ücretsiz !
Giriş
Ara
İlan Ver
Vitrin
Hesabım

İlan Kuralları

İşbu ilan kuralları hem bireysel üyeler hem de kurumsal üyeler için bağlayıcıdır. İlan veren üyeler yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlü olduğu gibi üyelik sözleşmesi ve işbu ilan kurallarındaki kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir’de aşağıdaki listede yer alan ürünlerin ilanının verilmesi yasaktır. Bireysel/Kurumsal üye yasaklı ürün listesini kontrol etmek ve ilanlarını buna uygun olarak vermek zorundadır. Hemen Değiştir, yasaklı ürünler listesinde gerekli gördüğünde değişiklikler yapabilir, bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girer. Bireysel/Kurumsal üyenin listede yer alan bir ürünü içeren ilan vermesi sonucu doğacak her tür zarardan üye bizzat sorumludur.

YASAKLI ÜRÜN AÇIKLAMA İLGİLİ MEVZUAT
Alkollü İçecek ve Tütün Mamülleri (Elektronik Sigara Dahil)

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Yalnızca mutfakta kullanmaya uygun veya kamp malzemesi niteliğindeki çakı ve bıçakların satışına izin verilmektedir.

Kesici özelliği olmayan, tahta/plastik gibi malzemelerden üretilmiş oyuncak/dekoratif ürünlerin satışına izin verilmektedir.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Bandrolsüz Ürün Satışı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
Belge Satışı Her tür diploma, yetki belgesi gibi yetkinlik gösteren bir belgenin satışı ve kiralanması yasaktır.
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Çakmak Çakmak satışı doğrudan yasak olmayıp şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, bombalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakların satışına izin verilmemektedir.
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün
Dinleme cihazları, böcekler
Emniyet Kemeri Adaptörü
Enerji İçecekleri
Etkinlik Biletleri

Spor müsabakalarına ilişkin biletlerin satışına izin verilmemektedir.

Konser, sinema gibi etkinlik biletleri, biletin kendi fiyatından daha yüksek olmamak şartıyla ve bilet fiyatının ilanda net şekilde görülebilmesi şartıyla satılabilir.

7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Evcil Hayvan ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Fon & Hisse Senedi, Tahvil, Bono
Forex İşlemleri
Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
Göktaşı satışı
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) Platformunda Satışı Yasaklanmış ve Toplatılma Kararı Alınmış Ürünler
Her türlü uyuşturucu maddeleri
İkinci El İç Çamaşırı Satışı
İlaç, Uyuşturucu ve Psikotropik Maddeler Satışı

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

İşitme Cihazları
Kayıt dışı ya da imei numarası kopyalanmış telefonlar
Kredi Kartı ile Taksitli Satışlar Gıda, kozmetik ürünleri ve ofis malzemeleri için geçerlidir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları Her türlü devlet madalya ve nişanı

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Maymuncuk ve kilit açıcılar
Metaverse, OVR, sanal arazi, sanal dünya üzerinden arazi ve arsa satışları
Mezar yeri satışları
Numaralı gözlük, lens satışları
Organ 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
Promosyon Ürünler Her türlü hediye çeki, indirim kuponu, sosyal yardım amaçlı verilen ürünler
Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler ve Üniforma
Replika Ürün satışı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Sağlık Beyanlı Ürünler ve Cihazlar Tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünler

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Sahte paralar Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç
Sanal para satışları
Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler
Siyasi İçerikli Ürünler
Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Şifre Çözücüler ve Uydu Alıcıları
Tarım İlaçları ve İlaçlama Makineleri

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılmasıile Depolanması Hakkında Yönetmelik

Tedavüldeki paraların satışı
Telsiz Ürünleri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Trafik Aygıtları ve Plaka Araç plakası örtüsü, radar kilitleyici gibi ürünlerin ve her tür plakanın satışı yasaktır.
Yanıcı ve Patlayıcı Malzemeler 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük
Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
Yasaklı yayınlar
Web ve mobil ortamda saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları

Üye ilan verirken kimsenin kişilik haklarına saldırmayacağını ve tüketiciyi yanıltıcı açıklamalar yapmayacağı kabul ve taahhüt eder.

Hemen Değiştir dönem dönem yapacağı reklam çalışmaları kapsamında üyelerin ilanlarını portalda ve/veya diğer mecralarda kendi belirleyeceği süre ile öne çıkarma hakkını haizdir.

Hemen Değiştir, ilan üzerindeki fiyat değişikliklerini kullanıcılara gösterme hakkını haizdir.

Üye emlak kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece gayrimenkule ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu gayrimenkule ilişkin olmalıdır.
 • Gayrimenkule ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak gayrimenkul yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Bir gayrimenkule ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Aynı özellikleri taşıyan gayrimenkul için ayrı ilan verilmemelidir, ilan içeriğinde aynı konumda farklı gayrimenkullerin bulunduğu bilgisi verilmelidir.
 • Gayrimenkul ilanı giren üye mal sahibi değilse, mal sahibinin rızasını almalıdır. Aksi durumda mal sahibinin itirazı vuku bulursa Hemen Değiştir ilanı silebileceği gibi üyenin hesabını da askıya alabilir/kapatabilir.
 • Satılan/kiralanan gayrimenkul ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan gayrimenkul için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Günlük kiralık gayrimenkul ilanı veren üyeler, bu konudaki yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Mevzuata aykırı hareket eden üyeler hakkında uygulanacak cezalardan yalnızca günlük kiralık ilan veren üye sorumludur.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye vasıta kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece araca ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu araca ilişkin olmalıdır.
 • Araca ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan araçların satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Araca ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir.
 • Bir araca ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Aynı özellikleri taşıyan araçlar için ayrı ilan verilmelidir ve her araç ilanına ilana konu aracın yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Araç ilanı giren üye mal sahibi değilse, mal sahibinin rızasını almalıdır. Aksi durumda mal sahibinin itirazı vuku bulursa Hemen Değiştir ilanı silebileceği gibi üyenin hesabını da askıya alabilir/kapatabilir.
 • İlana konu araç kiralıksa fiyat bilgisi olarak günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 • Satılan/kiralanan araç ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan araç için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye ikinci el ve sıfır kategorisinde ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece ürüne ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu ürüne ilişkin olmalıdır.
 • Ürüne ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Portaldaki başka bir kullanıcının ilan fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye yedek parça, aksesuar, donanım & tuning ilan verirken şu kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder:

 • İlanın başlığı ve içeriği sadece ürüne ilişkin bilgilerden oluşmalıdır.
 • İlanda kullanan yazılı, sesli, görsel tüm açıklamalar ilana konu ürüne ilişkin olmalıdır.
 • Ürüne ilişkin bilgiler doğru, güncel, eksiksiz olmalıdır.
 • Portaldaki başka bir kullanıcının ilan fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.

Üye yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki kuralları da kabul ettiğini beyan eder:

 • Üye, iptal ve iade ile ilgili işlemlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirmelidir. İade edilen ürünlere ilişkin kargo görevlisi yanında kargo açılarak sorun tutanağa bağlanabilir ve bu tutanakla gerekli yasal işlemler başlatılabilir.
 • Üye, portal üzerinden satış gerçekleştirmekle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “satıcı”, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “hizmet sağlayıcı” olduğunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve yükümlüklere tabi olduğunu ve buna uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Hemen Değiştir’in ilgili mevzuat kapsamında Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu, portaldaki hizmetlerin sunulmasından sorumlu olduğunu; ilandaki ürünlerle ilgili satıcı, üretici, tedarikçi olmadığını ve iptal iade işlemlerinden sadece satıcının sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Hemen Değiştir’in sağladığı ödeme aracılık hizmetinden faydalanıyorsa bu aracılık hizmetini sunan hizmet sağlayıcının kurallarına uygun davranacağına; ödeme, iade, iptal işlemlerinde buna uygun olarak işlemlerin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcı bu aracılık hizmetinden faydalanmakla tüketici vasfını yetirir ve hukuki ihtilaflarda Hemen Değiştir karşısında tüketici olmadığını ve Asliye Ticaret Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ön sipariş ilanı vermek yasaktır, yalnızca mevcut olan ürünlerin satışına yönelik ilan verilmelidir.
 • Ürüne ilişkin temsili fiyat bilgisi verilmemelidir, fiyatlar KDV dahil olarak gösterilmelidir.
 • Bir ürüne ilişkin ilan girildikten sonra bu ilan silinerek yerine yeni ilan konulmamalıdır. Bu davranışı gösteren üyelerin hesapları hakkında Hemen Değiştir tasarruf yetkisini haizdir.
 • Her ürüne ilişkin ayrı ilan verilmelidir (renk, model, boyut vs. bakımından) ve her ürün ilanına ilana konu ürünün yazılı-sesli-görsel açıklamaları yüklenmelidir.
 • Bir ilanda hem satılık hem kiralık olarak ürün yayınlanmamalıdır, satış için ayrı kiralama için ayrı ilan verilmelidir.
 • Satılan/kiralanan ürün ilandan kaldırılır. Satılan/kiralanan ürün için başlık ve açıklamasına kaporası alınmış, satılmış, kiralanmış gibi ibareler girilmemelidir.
 • Yürürlükte bulunan mevzuat gereği fiyat bilgisi Türk lirası cinsinden girilmelidir.
hemendegistir.com

Fırsatlardan haberdar olmak için Sosyal Medyadan Bizi Takip edin...